II- SH 16.02/ 120m2: Shophouse Lux 1 – Lux City : Hotline 0888.25.7373

I. Thông tin sản phẩm:

II- SH 16.02/ 120m2: Shophouse Lux 1 – Lux City : Hotline 0888.25.7373

II. Hình ảnh sản phẩm: 

III. Ngày đăng & Giá bán

Ngày đăng 06/11/2018.

Giá bán: Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Mr Hùng 0888.25.7373

IV. CSBH & TIỆN ÍCH

Quý nhà đầu tư vui lòng gọi Mr Hùng 0888.25.7373 để nhận thông tin.

Xin cám ơn và rất vui được hợp tác !

II- HH 01.03B/ 200m2: Mini Hotel Lux 1 – Lux City : Hotline 0888.25.7373

I. Thông tin sản phẩm:

II- HH 01.03B/ 200m2: Mini Hotel Lux 1 – Lux City : Hotline 0888.25.7373

II. Hình ảnh sản phẩm: 

III. Ngày đăng & Giá bán

Ngày đăng 03/10/2018.

Giá bán: Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Mr Hùng 0888.25.7373

IV. CSBH & TIỆN ÍCH

Quý nhà đầu tư vui lòng gọi Mr Hùng 0888.25.7373 để nhận thông tin.

Xin cám ơn và rất vui được hợp tác !

II- HH 01.03A/ 200m2: Mini Hotel Lux 1 – Lux City : Hotline 0888.25.7373

I. Thông tin sản phẩm:

II- HH 01.03A/ 200m2: Mini Hotel Lux 1 – Lux City : Hotline 0888.25.7373

II. Hình ảnh sản phẩm: 

III. Ngày đăng & Giá bán

Ngày đăng 03/10/2018.

Giá bán: Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Mr Hùng 0888.25.7373

IV. CSBH & TIỆN ÍCH

Quý nhà đầu tư vui lòng gọi Mr Hùng 0888.25.7373 để nhận thông tin.

Xin cám ơn và rất vui được hợp tác !