I – SH 71.03A/ 120m2 – Shophouse Oyter Plus: Dãy 4km | Hotline 0888.25.7373

I. Phân phối độc quyền sản phẩm:

I – SH 71.03A/ 120m2 – Shophouse Oyter Plus: Dãy 4km | Hotline 0888.25.7373

II. Hình ảnh sản phẩm:

I – SH 71.03A/ 120m2 – Shophouse Oyter Plus
I – SH 71.03A/ 120m2 – Shophouse Oyter Plus
I – SH 71.03A/ 120m2 – Shophouse Oyter Plus

III. Ngày đăng & Giá bán

Ngày đăng 29/03/2019

Giá bán: Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Mr Hùng 0888.25.7373

IV. CSBH & TIỆN ÍCH

Quý nhà đầu tư vui lòng gọi Mr Hùng 0888.25.7373 để nhận thông tin.

Xin cám ơn và rất vui được hợp tác !

I – SH 07.09/ 120m2 – Shophouse Oyter : Dãy 4km l Hotline 0888.25.7373

I. Phân phối độc quyền sản phẩm:

I – SH 07.09/ 120m2 – Shophouse Oyter : Dãy 4km l Hotline 0888.25.7373

II. Hình ảnh sản phẩm:

III. Ngày đăng & Giá bán

Ngày đăng 11/10/2018.

Giá bán: Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Mr Hùng 0888.25.7373

IV. CSBH & TIỆN ÍCH

Quý nhà đầu tư vui lòng gọi Mr Hùng 0888.25.7373 để nhận thông tin.

Xin cám ơn và rất vui được hợp tác !

I – SH 13.08/ 90m2 – Shophouse Oyter : Dãy 4km l Hotline 0888.25.7373

I. Phân phối độc quyền sản phẩm:

I – SH 13.08/ 90m2 – Shophouse Oyter : Dãy 4km l Hotline 0888.25.7373

II. Hình ảnh sản phẩm:

III. Ngày đăng & Giá bán

Ngày đăng 11/10/2018.

Giá bán: Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Mr Hùng 0888.25.7373

IV. CSBH & TIỆN ÍCH

Quý nhà đầu tư vui lòng gọi Mr Hùng 0888.25.7373 để nhận thông tin.

Xin cám ơn và rất vui được hợp tác !