Đến bây giờ Hùng muốn nói lớn một điều. SÁCH  ĐÃ LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG của Hùng ! Mỗi ngày Hùng đọc sách từ 30 phút – 1 tiếng. Thật tuyệt vời khi luôn được làm mới TƯ DUY của Mình.