Mục tiêu cá nhân tư vấn chia sẻ 100 căn (Bao gồm: Shophouse + Village + Mini Hotel) với dự án FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort từ năm 2018 – 2023 ! Cam Kết !